Moció per regular l’ús de la pirotècnia a Montmeló

29 de juny de 2022