Cantem les 40 a l’Alcalde sobre el Bosc de l’Aplec[1]

8 d'octubre de 2023

Des de Canviem Montmeló volem respondre les darreres declaracions de l’Alcalde de Montmeló als mitjans de comunicació municipals i comarcals, així com a les xarxes socials, anunciant que el govern municipal té intenció de promoure habitatge públic de lloguer. Fa molt de temps que la gent de Canviem Montmeló ho reclamàvem i ens n’alegrem que, tot i que tard (fa 40 anys que el PSC governa des de l’alcaldia), és comenci a promoure lloguer protegit a Montmeló. Ara bé, que l’Alcalde afirmi que l’únic terreny municipal disponible, per projectar 43 habitatges, sigui el de la zona del Bosc de l’Aplec, és fals. Com també falta a la veritat quan afirma que “l’any 2008 aquest projecte ja va sortir al butlletí municipal”. I continua mentint afirmant que “des del 2012 aquest tema ha sortit en més de 40 ocasions a plens i juntes de govern, alguns d’ells amb el vot a favor de Junts i Canviem – abans CiU i ICV –“.

Instem al Sr. Rodríguez perquè ens mostri quin “projecte”(que no maqueta) es va publicar al butlletí municipal el 2008 i perquè ens citi alguna acta de Ple o data concreta, de les 40 “ocasions” que ell diu que s’ha debatut o votat sobre “el tema”. Així mateix li recordem que ICV-EUiA – ara Canviem – no ha estat a cap govern municipal des de 2009 i no ha tingut, per tant, ni veu ni vot a les Juntes de Govern des de llavors.

Per si vol ser més rigorós en properes afirmacions públiques, li detallem a continuació algunes dades i dates, d’actuacions i votacions, relacionades amb el Bosc de l’Aplec:

(20/03/2011): Plantada popular promoguda per l’Ajuntament de Montmeló al Bosc de l’Aplec, amb l’actual regidor d’Urbanisme i Medi Ambient (Antoni Guil Roman) com alcalde i l’actual alcalde (Pere Rodríguez Rodríguez) com a regidor i 1r tinent d’alcalde. Hi participen prop de 400 persones voluntàries, a títol individual o en representació d’entitats del poble, i es planten prop de 300 arbres. Segons fonts del propi Ajuntament “l’objectiu principal de la plantada és ampliar la zona boscosa del Bosc de l’Aplec”, amb “el compromís d’adequar els arbres i arbustos de la zona amb la vegetació preexistent, la tipologia de sòl i les condicions climàtiques de l’espai”. Les espècies que s’hi planten majoritàriament són: pi pinyer, romaní, freixes, marfull, alzina i auró.

Prèviament, al febrer, també les escoles del poble han fet plantades a la zona, acompanyades per la brigada municipal.

(29/03/2011): Ple en el qual l’Ajuntament de Montmeló aprova el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb els vots a favor de PSC (6), CiU (1) i PP (1) i les abstencions d’ICV-EUiA (4) i ERC (1). El POUM, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el març de 2012, va acompanyat d’un Informe de Sostenibilitat Ambiental que inclou alguns dels criteris que cal incorporar. Entre aquests criteris assenyala que cal definir una protecció ambiental –legal i urbanística– dels espais verds periurbans, creant un pla de gestió general que inclogui el Turó de la Bandera.

(15/03/2015): Nova plantada popular promoguda per l’Ajuntament de Montmeló a la zona on ara es vol edificar. El mandat del 2011 al 2015 el PSC governa en coalició amb un regidor de CiU i un del PP. Antoni Guil segueix sent l’alcalde i Pere Rodríguez 1r tinent d’alcalde.

(30/05/2017): Ple en el qual l’Ajuntament de Montmeló aprova inicialment una permuta de terrenys, entre la zona del Bosc de l’Aplec al Sector Nord i el Polígon del Raiguer al costat del riu Congost,  per projectar un tanatori-crematori. 6 vots en contra d’ICV-EUiA, 7 vots a favor del govern (6 del PSC i 1 d’ERC). La permuta modificarà el POUM canviant la qualificació de les dues parcel·les: la del Polígon del Raiguer, de superfície 5.554 m2, passarà de Verd públic a Equipament funerari i la del Sector Nord, de 3.840 m2, canviarà d’Equipament a Zona Verda de parcs i jardins. D’aquesta manera el Bosc de l’Aplec passar a tenir un total de 8.040 m2 de zona verda i encara queda una parcel·la qualificada com a sistema d’habitatge dotacional, a tocar de l’autopista i dels habitatges existents, sumant un total de 12.350,7 m2.

(24/04/2018): Ple en el qual l’Ajuntament de Montmeló aprova provisionalment la permuta de terrenys, amb els mateixos vots a favor del PSC i ERC i en contra ara de Canviem. En aquest Ple el govern municipal també dona compte (sense votació) d’un conveni amb l’Incasol per desenvolupar habitatge de protecció oficial, una de les zones plantejades és la del Bosc de l’Aplec.

(28/06/2022): Ple en el qual l’Ajuntament de Montmeló aprova un moció presentada per Canviem Montmeló “per millorar la qualitat ambiental i l’ús social del Bosquet de l’Aplec”. S’aprova amb 4 vots a favor de Canviem, 2 vots a favor de Fem, 1 vot a favor d’ERC i 6 abstencions del PSC. Amb aquesta moció Canviem plantejàvem els següents acords:

Primer.- Podar i desbrossar els arbres, matolls i herbes quan pertoqui, per tal que la flora i

fauna no envaeixin els habitatges veïns. Revisar aquells arbres que han caigut o estan a punt

de fer-ho i incrementar la presència d’arbres i flora autòctona. Canviar el cartell de prohibit fer

foc enganxat actualment amb claus a un arbre, per un altre amb una subjecció no viva.

Sol·licitar de forma urgent a la propietat del cablejat telefònic lligat als arbres que procedeixi a

la seva retirada i en cas necessari a la seva correcte subjecció i instal·lació.

Segon.- Canviar les papereres, bancs, escales, baranes i d’altre mobiliari fet malbé. Cal reposar

els elements trencats, rovellats, podrits, estellats… que suposen un perill públic per a la

ciutadania. Valorar també la instal·lació d’una font, que faciliti l’accés a l’aigua potable sense

haver de creuar carrers transitats per vehicles, així com algun mobiliari per a fer exercici físic.

Tercer.- Establir un pla estable de neteja del Bosquet de l’Aplec o incrementar-ne la freqüència

en la planificació on estigui inclòs actualment. Incrementar també la vigilància a zona per

dissuadir conductes incíviques com la generació i abandonament de deixalles i excrements.

Quart.- Reclamar al Ministeri de Foment l’apantallament pendent i promès de l’autopista AP-7

al seu pas pels barris de Can Tabola i del Sector Nord. Replantejar d’acord amb el veïnat,

representants polítics i serveis tècnics municipals la ubicació d’habitatge dotacional planejat

molt a prop de l’autopista i a tocar d’habitatges unifamiliars actuals del carrer Ayrton Senna.

Cinquè.- Traslladar aquests acords als propietaris dels habitatges contigus al Bosquet de

l’Aplec, al Ministeri de Foment i a l’Escola Pau Casals.

(29/07/2023): Nota de premsa del govern municipal del PSC anunciant que es té projecte i finançament per la construcció de 43 habitatges de protecció oficial al Bosc de l’Aplec. Anuncien  que les obres començaran a finals d’any i que tenen un pressupost estimat de 5.853.300 euros.

Des de Canviem Montmeló reclamem més rigor i menys partidisme al govern municipal i al sr. Alcalde i els convidem, una vegada més, a seure i dialogar amb la resta de grups de l’oposició, el veïnat i la ciutadania de Montmeló. Estem convençuts que és compatible i serà possible preservar les poques zones verdes que queden al poble i començar a promoure habitatge de lloguer, en condicions i ubicacions dignes. Ens hi posem?


[1] Quan parlem de Bosc de l’Aplec ens referim a la zona dels arbres vells però també a la dels més joves, ubicats en 8.040 m2 qualificats al POUM actual com a zona verda.