Defensem el Bosc de l’Aplec, reclamem habitatges dignes!

5 de desembre de 2023


Davant l’afany per tenyir de gris i asfaltar els pocs racons que queden per
urbanitzar, Canviem Montmeló seguim reivindicant que roig, verd i violeta vagin
de la mà per forjar alternatives valentes i esperançadores. Seguim reclamant
polítiques actives per garantir el dret a un habitatge digne i un Montmeló on es
pugui respirar, amb zones verdes que facin de pulmó i refugi climàtic.
Per això al Ple del 17 d’octubre vam presentar una moció (aprovada per 12 vots
a favor i 1a abstenció) per l’aplicació immediata de la regulació dels preus dels
lloguers, contemplada a la Llei d’Habitatge 12/2023, i una altra per combatre els
efectes negatius de la sequera en l’arbrat urbà (aprovada per unanimitat).
Per això, al mateix Ple, vam presentar un seguit de propostes al govern
municipal del PSC per incorporar a les Ordenances Fiscals (taxes i impostos)
pel 2024, algunes de les quals relacionades amb l’habitatge i les zones verdes:

 • Baixar 0’03 el tipus de gravamen de l’IBI urbà residencial, del 0’863
  actual al 0’833 (rebutjada pel govern, el tipus de Montmeló segueix
  entre els més cars de la província de Barcelona).
 • Ampliar la bonificació a l’IBI per immobles cedits per formar part de la
  Borsa de lloguer municipal, passant del 50% al 95% (incorporada
  només fins al 75%, creiem que cal incentivar i ampliar l’oferta de la
  Borsa).
 • Suprimir les retallades de l’any passat en les bonificacions a l’IBI per
  instal·lacions fotovoltaiques (rectifiquen amb els que tenien
  bonificació concedida el 2022, perquè la retallada retroactiva és
  inconstitucional, però seguiran retallant a partir d’aquest any 2023).
 • Aplicar un recàrrec fins al 150% sobre l’IBI a propietaris amb 2 o més
  habitatges desocupats a Montmeló durant més de 3 anys
  (incorporada només fins al 100% però encara no s’aplica).
 • Reclamar una modificació del Pla Director Urbanístic del Circuit per
  canviar la qualificació del terreny de les seves instal·lacions, perquè
  deixin de tributar com rústic i passin a tributar com a sol urbà
  (rebutjada, el Circuit segueix tributant com a terreny rústic).
 • Bonificar l’Impost de Construccions i Obres per habitatges de
  protecció oficial destinats a lloguer, arribant fins al 90% (incorporada
  totalment).
 • Bonificar fins al 90% de l’ICIO per adaptació accessibilitat a persones
  amb mobilitat reduïda (incorporada només fins al 75%).

Pel que fa la urbanització projectada al Bosc de l’Aplec, Canviem Montmeló
ens hi seguim oposant. Com vam manifestar al Ple extraordinari del 16 de
novembre, convocat d’urgència pel govern municipal per adjudicar de forma
directa, sense concurs públic, la concessió per construir habitatges en aquesta
zona. Vam votar en contra d’una concessió per 75 anys, a favor de les
fundacions promotora i gestora dels 38 (abans 43) habitatges projectats.
Ens hi oposem per la manca de transparència, la nul·la participació ciutadana,
la erràtica planificació urbanística i la inexistent planificació ecològica. No
acceptem que l’inici (per fi!) d’oferta d’habitatge públic de lloguer al nostre
poble, s’hagi de gestionar de forma tan opaca. No ens empassem que hagi
d’anar en detriment de les poques zones verdes que ens queden, on a més s’hi
van fer dues plantades populars. No volem infra-habitatges insalubres,
receptors de contaminació i ubicats fregant la distància mínima legal amb
l’autopista.
Cal canviar ubicacions, mentals i físiques, i posar al centre d’una vegada la
defensa dels espais verds i les polítiques per dignificar l’accés a l’habitatge a
Montmeló.

Podeu signar el comunicat del veïnat al següent enllaç: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckNYfyoiXgrKyn2yLjXUtynGmtUUETV3foTTBWKSpmvOSWlQ/viewform