Reivindiquem la reducció de la jornada laboral i de les hores extres

3 d'abril de 2024

El grup municipal de Canviem Montmeló hem portat a l’últim Ple de l’Ajuntament una moció, aprovada per unanimitat, en defensa del “dret a la conciliació de la vida laboral i la vida personal” de les treballadores i els treballadors.

El passat 22 de febrer, a iniciativa del grup polític de Sumar-En Comú Podem, el Congrés dels Diputats i Diputades va aprovar una proposició no de llei en què es demanava el compromís del Govern espanyol per “treballar amb caràcter urgent en un procés de diàleg social” que permeti reduir la jornada laboral màxima setmanal de les 40 hores actuals a 38’5 al llarg de l’any 2024.

I és en aquest context que Canviem Montmeló hem portat a l’últim Ple municipal de l’Ajuntament de Montmeló, celebrat el dimarts 26 de març, una iniciativa en la mateixa línia. A més, Canviem també proposem reestructurar i reduir les jornades del personal municipal “per implementar per conveni, durant aquest mandat 2024-2027, la jornada laboral ordinària de 35 hores setmanals.” En aquest sentit hem manifestat la necessitat de redistribuir les càrregues i llocs de treball, reduint les hores extraordinàries, que segons la liquidació del Pressupost municipal del 2023, informada al mateix Ple, van costar 115.000 euros a les arques municipals.

En la moció afirmem que la reducció de la jornada laboral màxima “és imprescindible per garantir el dret a viure” de les persones treballadores. També que “la reducció de la jornada té una potencialitat que transcendeix l’àmbit estrictament laboral. Treballar menys hores es traduirà en una disminució de la fatiga física i mental” de les persones. I destaquem l’impacte positiu que tindria en termes d’impacte ambiental, ja que es produiria “una millora dels horaris que permetria escalonar els desplaçaments” i a la vegada fomentaria “l’exercici d’altres activitats com la cura de la mateixa salut, el consum responsable, el gaudi de la cultura o la participació ciutadana“.

La proposta subratlla que la reducció de la jornada laboral hauria d’anar acompanyada del manteniment del poder adquisitiu de la classe treballadora. “Entre 1995 i 2022 la productivitat laboral ha augmentat en un 15,3%” mentre que “la remuneració de les persones assalariades ha perdut 4,2 punts percentuals“. Per tant hi ha “un marge considerable per reduir la jornada sense retallar salaris“.
La iniciativa ha estat aprovada per unanimitat del Ple municipal amb els 13 vots favorables de totes les formacions polítiques.