Per què ens vam abstenir al Ple de maig en el punt sobre el “Pla d’Actuació Promoció Econòmica COVID 2020”?

27 de maig de 2020

Aquest Pla en la seva versió inicial (o la que se’ns va presentar als grups de l’oposició dimecres passat) ens va semblar més una declaració d’intencions, que un pla d’actuació concret. Semblava més un esborrany aglutinador d’accions diverses, que un document per respondre coordinadament a les conseqüències econòmiques d’aquesta crisi a Montmeló. Incorporava algunes actuacions que ja s’estaven duent a terme abans de la pandèmia, amb d’altres de noves que considerem que poden ser positives. Vam detetcar-hi algunes accions proposades en el seu dia per Canviem Montmeló i també força mancances segons el nostre criteri, generals i concretes:

Mancances generals i bàsiques de procediment:

  1. Poc temps per debatre’l i fer propostes conjuntes. Els grups de l’oposició només teníem 2 dies per llegir-lo, discutir-lo i posar les modificacions en comú.
  2. Ho vam dir al Ple d’abril i ho hem tornar a dir en aquest: Necessitem dades actualitzades d’atur i de les persones que estan patint ERTO’s a Montmeló per poder fer una diagnosi real de les dimensions de la crisi al nostre poble. En aquest Ple el nou regidor de Promoció Econòmica ens va respondre que, segons dades que ell disposava, eren unes 500 persones, tot i que el regidor d’Hisenda va respondre que no tenien aquestes dades.
  3. Des del primer moment que se’ns va presentar el Pla, nosaltres vam dir que proposàvem una taula de diàleg, tal com s’ha fet a d’altres poblacions alhora de plantejar-los des de l’inici. Una taula amb la participació de tots els partits, sindicats, organitzacions de comerciants, empresaris, cooperatives… per fer seguiment d’aquestes i altres mesures post-covid19. Se’ns va respondre que la proposta es tindria en compte i al Ple l’Alcalde va plantejar la possibilitat de vincular aquesta Taula amb el Consell de Poble.

Mancances concretes de contingut:

  1. No hi és la nostra proposta de microcrèdits per autònoms i comerços del poble. El regidor d’Hisenda ens va contestar que era complicat pressupostàriament i el regidor de Promoció Econòmica que l’Ajuntament no és una entitat financera.
  2. No hi ha actuacions concretes per sectors especialment castigats com el de cures (dependència, geriatria, discapacitat…). El regidor d’Hisenda ens va respondre que no hi ha mesures perquè les cures estan més que cobertes des del primer dia i s’han esmerçat recursos sense límit en aquests àmbits. Tot i així va assegurar que si augmentaven les necessitats augmentarien els recursos.
  3. No hi ha accions específiques contra feminització de l’atur. El regidor de Promoció Econòmica ens va respondre que tot i que el Pla no ho especifica, de 12 plans d’ocupació previstos 8 estaran reservats per a dones.
  4. No hi ha cap acció de turisme. No se’ns va respondre que n’hi hagués cap.
  5. El reforç administratiu d’àrees com Promoció Econòmica a l’Ajuntament no es concreten al Pla. Tampoc ens ho van concretar, més enllà de la contractació d’una insertora laboral.
  6. La mesura d’efectuar un 8% de descompte en l’IBI per locals autònoms ens semblava poc ambiciosa i poca justa per ser el mateix import per tothom igual, sense tenir en compte ingressos i propietat de cada cas. Se’n va contestar que era complicat de gestionar de forma segmentada aquest descompte.
  7. Vam trobar a faltar cap esment al futur centre de formació professional en química, previst a la zona de l’antiga fàbrica Máximo Mor. L’Alcalde ens va contestar que arrel de la crisi caldrà replantejar-nos el que posava als programes electorals i els pressupostos muncipals per aquest any 2020.

Tenint en compte les actuacions positives que inclou el Pla d’actuació, però també les mancances i la resposta obtinguda per part de l’equip de govern, vam decidir abstenir-nos i seguir treballant per millorar la promoció econòmica post-COVID19 a Montmeló.