Moció del Grup Municipal de Canviem Montmeló per Revertir les Retallades en Educació Pública a Montmeló pel Curs 2020-2021

Atès que les ràtios mitjanes de la Unió Europea són de 20 alumnes per a l’educació infantil i 22 per a la primera etapa secundària i a les escoles públiques de Catalunya, a partir de les retallades del 2011 del Govern de la Generalitat, ens hem anat allunyant d’aquestes mitjanes. Atès que a Montmeló, aplicant…